جدید ترین اخبار
  • دانشگاه پیام نور مرکز ماکو
  • دانشگاه پیام نور مرکز ماکو
  • دانشگاه پیام نور مرکز ماکو
  • دانشگاه پیام نور مرکز ماکو

اطلاعیه بسیار مهم درخصوص امتحانات لغو شده:

به اطلاع کلیه دانشجویانیکه لغو امتحان در روز شنبه مورخه94.10.12 موجبات اخلال و تاخیر در فارغ التحصیلی ویا ایجاد مشکل پیش نیاز دروس گردیده

اطلاعیه بسیارمهم

به اطلاع می رساند، در ترم جاری برای کلیه دروس انتخاب شده دانشجویان ، استاد و کلاس اختصاص خواهد یافت ، خواهشمند است

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص شهریه:

به اطلاع کلیه دانشجویان دارای انتخاب واحد ترم جاری که بدهی های قبلی وهمچنین شهریه ثابت ترم را پرداخت نموده اندمی رساند:

برگزاری همایش سراسری مهدویت ویژه دانشگاهیان کشور

دوازدهمین همایش سراسری دکترین مهدویت در سه بخش علمی و ادبی وهنری  در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار می گردد علاقه مندان جهت ثبت ...

اطلاعیه بسیار مهم:

به اطلاع کلیه دانشجویانیکه امتحانات ایشان در مورخه 94.10.12 به علت بارش شدید برف لغو گردید می رساند ،

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان وتغییر رشته:

بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت درخواست مهمان ترمی ودایم وتغییر رشته تا مورخه 10/11/94 تمدید گردید.

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

کلیه دانشجویان می بایست از تاریخ 30/10/94 الی 12/11/94 نسبت به ثبت نام وانتخاب واحد از مسیر زیر درسیستم گلستان اقدام نمایند.